Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie


Wydrukuj tę stronę

Ogłoszenia o wynikach

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie iż w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na Adaptację części hali magazynowej dla potrzeb społeczno-gospodarczo-kulturowych; Remont części hali magazynowej przy ul. Zielonej 1 w Lubartowie z dnia 10.04.2019 r., najkorzystniejszą ofertę złożyła firma  Usługi Inżynierskie mgr inż. Henryk Wierzbicki ul. Bełżycka 3,
24-160 Wąwolnica.
 

kwi 18, 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie informuje, że  w przetargu na wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji wraz z remontem balkonów i robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Popiełuszki 4 w Lubartowie będącego w zasobach SM Lubartów, z dnia składania ofert 12.03.2019 r.

mar 18, 2019

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie informuje, iż przetarg na budowę multimedialnej sieci światłowodowej w technologii GPON w Lubartowie na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Lubartowa na lata 2016-2023

mar 14, 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie informuje, że w przetargunadostawę drzew i krzewów ozdobnych do nasadzeń na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowieosiedle Garbarskie, przeprowadzonym w dniu 11.03.2019r., w oparciu o regulamin zlecania usług i dostaw obcym wykonawcom w Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie

mar 12, 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie informuje, że w przetargu na przebudowę/budowę placów zabaw, siłowni, boiska przy budynku Cmentarna 14, Chopina 19, Chopina 15, Słowackiego 13, 3-go Maja 42 na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie

mar 5, 2019

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie  informuje, że przetarg na wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami

lut 26, 2019

Strona 1 z 6  >   >>strony internetowe lublin