Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie


Wydrukuj tę stronę

Kana S Informacje o Nadawcy

Nadawca programu pod nazwą Kanał S jest Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Lubartowie

 
Adres
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Cicha 6

21-100 Lubartów

 

strona www

 
www.smlubartow.pl
 
www.kanals.pl
 
 
numer koncesji

793/2020-TK

 

Dane kontaktowe

 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowe w Lubartowie

ul. Cicha 6

21-100 Lubartów
 
 
 
strona www
 
www.smlubartow.pl
 
www.kanals.pl
 
 

e-mail

sekretariat@smlubartow.pl

redakcja@kanals.pl
 

tel

81 463 90 01
 
605 331 126 - Redaktor naczelny Angelika Karasek

 

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

 

Adres
 
 
Skwer K. Kardybała Stefana Wyszyńskiego 9
 
 
01-015 Warszawa
 
 
 
 
 
 
strona www
 
 
www.kriit.gov.pl
 
 
Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej
 
 
 
 
 
tel.
 
 
22 597 30 00
 
fax. 22 597 31 80
 
 
 

Skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Prezes Zarządu

mgr Jacek Tomasiak

Zastepca Prezesa ds. Techniczno - Administracyjnych

mgr inż. Tomasz Grzeszczak

Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych

mgr Karina Kiełczykowska - główny księgowy

 

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Przewodniczący Rady Nadzworczej

Lucyna Kostecka

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Teresa Wolińska

 

Sekretarz Rady Nadzorczej

Elżbieta Sołyga

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Anna Siwek

 

Przewodniczący Komisji ds. Inwestycji

Marian Budzyła

 

Przewodniczący Komisji ds. GZM

Andrzej Mikołajczak

 

Przewodnicząca Komisji ds. Organizacyjno-Samorządowych

Halina Bronicz

 

Pozostali członkowie

Eugeniusz Gajownuik

Wanda Pacuła

Aneta Polska

Małgorzata Usow

Jacek Wasak

Jadwiga Moryc

Regina Wierzchoń

Jadwiga Kaczor


 

Beneficjentami rzeczywistymi Spółdzielni Mieszkaniowej ujawnionymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są członkowie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Jacek Mikołaj Tomasiak

Tomasz Krzysztof Grzeszczak

Karina Kiełczykowska

 

 

Wpis Spółdzielni Mieszkaniowej w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych jest dostępny na stronie: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj/spolki

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie będąc nadawcą Knału S podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

 

 

 strony internetowe lublin