Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie


Wydrukuj tę stronę

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia mieszkaniowa w Lubartowie
ul. Cicha 6
21-100 Lubartów
tel. 81 463 90 01

 
Nadawca programu Kanał S – koncesja Nr 793/2020-TK
 
 
 
 

WŁADZE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

 

 

Prezes Zarządu

 

mgr Jacek Tomasiak

 

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Administracyjnych

 

mgr inż.Tomasz Grzeszczak

 

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych

 

Główny księgowy - mgr Karina Kiełczykowska

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Lucyna Kostecka

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 

Anna Marciniak

 

Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Elżbieta Sołyga

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 

Anna Siwek

 

Przewodniczący Komisji ds. Inwestycji

 

Tomasz Sobich

 

Przewodniczący Komisji ds. GZM

 

Andrzej Mikołajczak

 

Przewodnicząca Komisji ds. Organizacyjno-Samorządowych

 

Marta Lisek

 

Pozostali członkowie

 

Eugeniusz Gajownik

Elżbieta Pełka

Aneta Polska

Iwona Suska

Jacek Wasak

Regina Wierzchoń

Adam Woźniak


Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują interesantów w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w Sali Narad, w godz. 15:30-17:00.

 
 
 

 

 

SIEDZIBA NADAWACY

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie

ul. Cicha 6

21-100 Lubartów

 

 

DANE KONTAKTOWE

Adres korespondencyjny

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie

ul. Cicha 6

21-100 Lubartów

 

Telefony

tel. 81 463 30 01 - sekretariat

tel. 605 331 126 - Redaktor naczelny Angelika Karasek

 

Adres poczty elektronicznej

sekretariat@smlubartow.pl

redakcja@kanals.pl

 

Witryna

www.smlubartow.pl

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie oświadcza, iż organem właściwym w sprawach

radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

 

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

Infolinia: 22 597 30 00

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie będąc nadawcą Kanału S podlega jurysdykcji Rzeszpospolitej Polskiej.

 

 

 

 

   

 

 

 strony internetowe lublin