Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie


Wydrukuj tę stronę

Dodatki Mieszkaniowe

O przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkaniowego. Normatywna powierzchnia lokalu uprawniająca do przyznania dodatku wynosi:

  • 35m2 - jeśli w mieszkaniu zamieszkuje 1 osoba
  • 40m2 - jeśli w mieszkaniu zamieszkuje 2 osoby
  • 45m2 - jeśli w mieszkaniu zamieszkuje 3 osoby
  • 55m2 - jeśli w mieszkaniu zamieszkuje 4 osoby
  • 65m2 - jeśli w mieszkaniu zamieszkuje 5 osób
  • 70m2 - jeśli w mieszkaniu zamieszkuje 6 osób

W razie zamieszkiwania w lokalu większej ilości osób dla każdej następnej osoby powierzchnia normatywna zwiększa się o 5m2. W/w powierzchnie mogą być wyższe nie więcej jednak niż o 30%.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeśli:

  • w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna, o ile niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w osobnym pokoju
  • osoba niepełnosprawna porusza się na wózku inwalidzkim

Niepełnosprawność orzekają Powiatowe Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności.

Normatywny średnio miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego z okresu 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie może przekraczać:

  • 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
  • 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym

Najniższa emerytura to obecnie 1338,44 zł. brutto (od 1.03.2022 r.)

Druki wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego dostępne są w biurze Spółdzielni pok. nr 12. Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie, ul. 3-go Maja 24a tel. 81 855-44-50strony internetowe lublin