Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie


Wydrukuj tę stronę

Historia

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie powstała w 1960 roku. Grupa pracowników lubartowskiej Poczty w Sądzie Powiatowym II Wydziału Cywilnego w Lublinie rejestruje podmiot gospodarczy o charakterze spółdzielczo-mieszkaniowym. Głównym celem jaki przyświecał założycielom było wspólne działanie na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obejmujących teren Lubartowa. Pierwszy budynek mieszkalny oddano do użytku w listopadzie 1963r., zlokalizowany on był przy ul.Aleje 1000-lecia 3 i liczył 24 mieszkania. Poza działalnością statutową, Spółdzielnia w znacznym stopniu przyczyniła się do rozbudowy infrastruktury miejskiej tzn. kotłowni miejskiej, budowy placówek kultury, przedszkoli, sieci usługowo handlowych, parkingów, boisk sportowych i wielu innych obiektów użyteczności publicznej.

Na dzień dzisiejszy obszar, na którym Spółdzielnia skupia swoją działalność to 288 364 metrów kwadratowych terenu, na którym znajdują się 94 budynki a w nich 3267 mieszkań, zamieszkałych przez 3201 członków oraz ok. 40 obiektów użytkowych i 99 garaży. Nie zwalniając tempa oraz dotrzymując kroku obecnym standardom postępu gospodarczego, ostatnie 3 lata to bardzo dynamiczny rozwój Spółdzielni. Efektem jest odnawianie tkanki mieszkaniowej, a ale co istotniejsze kompleksowa rewitalizacji całego obszaru spółdzielni. Dzięki funduszem strukturalnym lubartowskie osiedla zmieniły się nie do poznania. Monitoring, drogi, place zabaw czy boiska oraz siłownie to tylko niektóre – widoczne inwestycje ostatnich lat. Spółdzielnia to także dziesiątki imprez dla mieszkańców. Kabaretony, spotkania patriotyczne czy mikołajki dla najmłodszych to także wybrane z inicjatyw, dzięki którym integrują się mieszkańcy budynków wielorodzinnych. 

Aktualnie spółdzielnia ubiega się o kolejne środki finansowe, dzięki którym nastąpi dynamiczny rozwój internetu, powstanie kolejny obiekt przeznaczony na działalność kulturalno-oświatowo-sportową a także rozbudowany zostanie monitoring na kolejnych osiedlach.   strony internetowe lublin