Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie


Wydrukuj tę stronę

Zasoby SM

 W skład Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie wchodzą następujące zasoby: (stan na dzień 25.03.2010r.)

W Lubartowie

 

Budynki mieszkalne   90 szt. (3 217 mieszkań, 162 tys. m2, ok. 9 100 mieszkańców)
Lokale użytkowe   41 szt.
Garaże   99 szt.
Powierzchnia gruntów                  ponad 282 tys. m2

 

W Ostrowie Lubelskim

 

Budynki mieszkalne                 2 szt. (32 mieszkania, 1,5 tys. m2, ponad 110 osób)
Powierzchnia gruntów   ok. 23 ary

 

W Michowie

 

Budynki mieszkalne             1 szt. (9 mieszkań, 0,4 tys. m2, ponad 20 osób)

Powierzchnia gruntów

  6 arów

 

W Niedźwiadzie

 

Budynki mieszkalne             1 szt. (9 mieszkań, 0,4 tys. m2, ponad 20 osób)
Powierzchnia gruntów   11 arów

 

Inne zasoby

 

Budynki warsztatowe i magazynowe przy ul. Zielonej 9
6 szt.                         
Budynki biurowe lub inne przy ul. Zielonej 9 i Cichej 6 2 szt.  

 

Ponadto, Spółdzielnia eksploatuje 2 kotłownie o łącznej mocy ok. 2,7 MW:

W Lubartowie gazowa o mocy ok. 2,4 MW                   
W Ostrowie Lubelskim węglowa o mocy ok. 300 kW  

 strony internetowe lublin