Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie


Wydrukuj tę stronę

Ogłoszenia o wynikach

Ogłoszenie o wynikach

lip 1, 2022

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie informuje, iż w postępowaniu przetargowym na budowę instalacji fotowoltaicznej na budynkach przy ul. Cicha 6, 1-go Maja 85 w Lubartowie NTI/R-07/2022 z dnia 07.06.2022, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Vosti Energy Sp. z o. o. Sp. k., ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin.

 

 

 

Pełna informacja dotycząca wyników postepowania przetargowego znajduje się w załączniku nr 3.

 

 

Załącznikistrony internetowe lublin