Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie


Wydrukuj tę stronę

Roboty budowlane

Ogłoszenie o przetargu

maj 18, 2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie ogłasza przetarg na budowę instalacji fotowoltaicznej na budynkach przy ul. Cichej 6, 1 Maja 85 w Lubartowie.
Termin składania ofert upływa w dniu 7.06.2022 r. o godz. 11:00.

Pełna treść przetargu do pobrania w załącznikach przetargu:

Załącznikistrony internetowe lublin