Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie


Wydrukuj tę stronę

Ogłoszenia o wynikach

Ogłoszenie o wynikach

wrz 16, 2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w postępowaniu przetargowym na Budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach przy ul. Cichej 6, 1 Maja 85, 1 Maja 87, Zielonej 7, Zielonej 9, Licińskiego 3, Popiełuszki 14 w Lubartowie, znak sprawy NTI/R-12/2021 informuje, iż wybrał oferty:


Część I – Maat4 Sp. z o.o. ul. Popularna 4/6, 02-473 Warszawa
Części II - V – GEO-TERM Technika Grzewcza, Sanitarna i Elektryczna Tadeusz Kowalczyk ul. Weteranów 5, 21-100 Lubartów


    Pełna informacja dotycząca wyników postepowania przetargowego znajduje się w załącznikach nr 1 i 3.

 

Załącznikistrony internetowe lublin