Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie


Wydrukuj tę stronę

Roboty budowlane

Ogłoszenie o przetargu

cze 29, 2021

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie ogłasza przetarg na dostawę i montaż sprzętu siłowego na potrzeby adaptacji hali magazynowej dla potrzeb społeczno-gospodarczo-kulturowych przy

 ul. Zielonej 1 w Lubartowie. Termin składania ofert upływa w dniu 03.08.2021 r. o godz.11:00. Pełna treść przetargu do pobrania w załącznikach przetargu:

Załączniki do pobrania

W związku z wystąpieniem na piśmie z pytaniami oferenta dotyczącymi przetargu na dostawę i montaż sprzętu siłowego na potrzeby adaptacji hali magazynowej dla potrzeb społeczno-gospodarczo-kulturowych przy ul. Zielonej 1 w Lubartowie, znak NTI/R-14/2021., poniżej przedstawiamy stanowisko SM Lubartów w tej sprawie – załącznik:

Załącznik do pobraniastrony internetowe lublin