Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie


Wydrukuj tę stronę

Inne i Usługi projektowe

Ogłoszenie o przetargu

maj 26, 2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kontenerowej kotłowni gazowej

zasilającej budynki przy ul. Garbarskiej 29 oraz ul. Lubelskiej 7 w Ostrowie Lubelskim będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie
Pełna treść do pobrania w załącznikach

 

Załączniki do pobraniastrony internetowe lublin