Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie


Wydrukuj tę stronę

Roboty budowlane

Ogłoszenie o przetargu

maj 7, 2021

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie ogłasza przetarg na dostawę i montaż sprzętu siłowego na potrzeby adaptacji hali magazynowej dla potrzeb

społeczno-gospodarczo-kulturowych przy ul. Zielonej 1 w Lubartowie. Termin składania ofert upływa w dniu 25.05.2021 r. o godz. 11:00.

Pełna treść przetargu do pobrania w załącznikach przetargu:

Załączniki do pobrania 

 

 

W związku z licznymi zapytaniami potencjalnych oferentów oraz zbliżającym się terminem składania ofert Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie, zmienia termin składania ofert z dnia 25.05.2021 r. na dzień 02.06.2021 r. o godz. 11:00.
Ponadto załączamy do niniejszego pisma pytania i odpowiedzi oferentów.

Odpowiedzi do pobrania

 

W związku z wystąpieniem na piśmie z pytaniami oferenta dotyczącymi przetargu na dostawę i montaż sprzętu siłowego na potrzeby adaptacji hali magazynowej dla potrzeb społeczno-gospodarczo-kulturowych przy ul. Zielonej 1 w Lubartowie, znak NTI/R-9/2021., poniżej przedstawiamy stanowisko SM Lubartów w tej sprawie – załącznik:

 

Odpowiedzi do pobraniastrony internetowe lublin