Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie


Wydrukuj tę stronę

Roboty budowlane

Ogłoszenie o przetargu

mar 2, 2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie ogłasza przetarg na dostawę i montaż sprzętu siłowego na potrzeby adaptacji hali magazynowej dla potrzeb społeczno-gospodarczo-kulturowych przy ul. Zielonej 1 w Lubartowie.

 Termin składania ofert upływa w dniu 17.03.2021 r. o godz.  11:00.
Pełna treść przetargu do pobrania w załącznikach przetargu:

 

Załącznikistrony internetowe lublin