Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie


Wydrukuj tę stronę

Roboty budowlane

Ogłoszenie o przetargu

mar 20, 2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie ogłasza przetarg na budowę telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej SM Lubartów na osiedlu Ks. J. Popiełuszki w Lubartowie.

 Termin składania ofert upływa w dniu 07.04.2020 r. o godz. 11:00.

Pełna treść przetargu do pobrania w załącznikach przetargu:

Załącznikistrony internetowe lublin