Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie


Wydrukuj tę stronę

Mieszkania

Mieszkanie do sprzedaży

sty 29, 2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie, ul. Cicha 6 organizuje aukcję (przetarg ustny nieograniczony) na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 29 o powierzchni 31,95 m2 położonego w budynku przy ul. Słowackiego 47a w Lubartowie.

Wywoławcza wysokość wkładu budowlanego wynosi 119 100,00 zł. Aukcja odbędzie się w dniu 12.02.2020  roku o godz. 10-tej w biurze Spółdzielni przy ul. Cichej 6 w Lubartowie. Wadium w wysokości 1 000,00 zł należy wpłacić najpóźniej w przeddzień aukcji.

Mieszkanie można oglądać w poniedziałki w godzinach  10:00 – 11:00 ( po wcześniejszym ustaleniu z administracją Spółdzielni (tel. (81) 463 90 15 lub 463 90 06). Tryb i zasady przeprowadzenia przetargu można uzyskać w Spółdzielni (pokój nr 6).

 strony internetowe lublin