Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie


Wydrukuj tę stronę

Aktualności

WAŻNE OGŁOSZENIE

mar 12, 2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie informuje, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem (szczególnie osoby które przebywały za granicą lub które miały kontakt z osobami  przyjeżdżającymi z zagranicy) należy powiadomić:Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lubartowie tel. 81 855 24 43

Pogotowie Ratunkowe w Lubartowie tel. 81 854 59 52, 112, 999

Oddziały zakaźne szpitali w Lublinie
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie, ul. Biernackiego 9
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, ul Staszica 16
tel. 81 534 94 14 lub 81 740 25 78

Szpital w Lubartowie nie posiada aktualnie oddziału zakaźnego.Infolinia NFZ
800 190 590
www.gov.pl/koronawirusstrony internetowe lublin