Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie


Wydrukuj tę stronę

Pliki do pobrania

  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych członka Spółdzielni Mieszkaniowej
Plan Remontów na 2015r.
Plan Remontów na 2014r.
Plan Remontów na 2013r.
  Wniosek o wymianę stolarki okiennej przez SM
  Wniosek o wymianę stolarki okiennej we własnym zakresie
  Wniosek o wymianę wodomierzy
  Wniosek o przekształcenie spół. własn. prawa do lokalu w odrębną własność
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami
  Statuty Archiwalne
 

Statut Spółdzielni

Oświadczenie o ilości osób
 

 

REGULAMINY

 Regulamin zlecania usług i dostaw obcym wykonawcom w Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie
   
 Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenie ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu
 Regulamin budowy, zawierania umów i uzywania garaży
w Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie
 załącznik do regulaminu budowy, zawierania umów i uzywania garaży
w Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie
  Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali, rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za C.O. i podgrzanie wody 
Regulamin Porządku Domowego

 

 

 strony internetowe lublin