Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie


Wydrukuj tę stronę

Roboty budowlane

Ogłoszenie o przetargu

kwi 24, 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie ogłasza przetarg na wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze przy ul. Cichej w Lubartowie dz. nr 196/40.

Termin składania ofert upływa w dniu 15.05.2019 r. o godz. 11:00.


Pełna treść przetargu do pobrania w załącznikach przetargu:

 

Załącznikistrony internetowe lublin