Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie


Wydrukuj tę stronę

Roboty budowlane

Ogłoszenie o przetargu

lut 25, 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji wraz z remontem balkonów i robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Popiełuszki 4 w Lubartowie będącego w zasobach
SM Lubartów.


 Pełna treść przetargu do pobrania w załącznikach:

Załącznikistrony internetowe lublin