Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie


Wydrukuj tę stronę

Roboty budowlane

Ogłoszenie o przetargu

lut 6, 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie ogłasza przetarg na budowę multimedialnej sieci światłowodowej w technologii GPON w Lubartowie na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Lubartowa na lata 2016-2023 – obszar 4 i 6.
Pełna treść przetargu do pobrania w załącznikach przetargu.

 

Załącznikistrony internetowe lublin