Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie


Wydrukuj tę stronę

Roboty budowlane

Ogłoszenie o przetargu

lut 5, 2019

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie ogłasza przetarg na wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze przy ul. Cichej w Lubartowie dz. nr 196/40.

 Termin składania ofert upływa w dniu 20.02.2019 r. o godz. 11:00.  Pełna treść przetargu do pobrania w załącznikach przetargu:

Załącznikstrony internetowe lublin