Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie


Wydrukuj tę stronę

Roboty budowlane

Ogłoszenie o przetargu

sty 8, 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie ogłasza przetarg na wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze przy ul. Cichej

w Lubartowie dz. nr 196/40. Termin składania ofert upływa w dniu 23.01.2019 r. o godz. 11:00. 

Pełna treść przetargu do pobrania w załącznikach przetargu:

 Załącznik

 

17.01.2019

Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ (znak sprawy: NTI/R-03/2019 ) w pkt III.3.1. f) :
f) wykonanie infrastruktury zewnętrznej (Złącza kablowe wraz zasileniem placu budowy, oświetlenie parkowe; wodociągowe; Kanalizacja sanitarna, deszczowa; Dojścia do budynku, parkingi, tereny zielone: Sieć cieplna oraz przyłącze cieplne wysokoparametrowe do budynku wymiennikowni nie jest przedmiotem zamówienia i nie należy przyjmować go do wyceny).

W związku z powyższym zmianie ulega wzór formularza ofertowego zamieszczony na stronie internetowej.

Aktualny wzór Formularza Ofertowego
 strony internetowe lublin