Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie


Wydrukuj tę stronę

Roboty budowlane

Ogłoszenie o Przetargu

pa 2, 2018

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie ogłasza przetarg na wykonanie budowy i remontu altan śmietnikowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie.

 Termin składania ofert upływa w dniu 17.10.2018 r. o godz. 11:00.


Pełna treść przetargu do pobrania w załącznikach przetargu:

Załącznikistrony internetowe lublin