Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie


Wydrukuj tę stronę

Roboty budowlane

Ogłoszenie o Przetargu

mar 14, 2018

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji wraz z remontem balkonów i robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. 3-go Maja 24 w Lubartowie będącego w zasobach SM Lubartów.


Pełna treść przetargu do pobrania w załącznikach przetargu

 

Załącznikistrony internetowe lublin