Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie


Wydrukuj tę stronę

Roboty budowlane

Ogłoszenie o przetargu

lut 1, 2018

 

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie ogłasza przetarg na przebudowę dróg wewnętrznych poprzez ich dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych wraz z budową parkingów, ciągów pieszych w osiedlach: Garbarskie, Szopena, Cmentarna  w Lubartowie. 

 Przebudowa i zabezpieczenie linii elektroenergetycznych i oświetlenia kolidującego z przebudową dróg oraz przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury teletechnicznej TPSA kolidującej z przebudowa dróg. Termin składania ofert upływa w dniu 16.02.2018 r. o godz. 11:00.

 
Pełna treść przetargu do pobrania w załącznikach przetargu:
 


strony internetowe lublin