Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie


Wydrukuj tę stronę

Aktualności

Mieszkanie do sprzedaży

pa 25, 2016

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie, ul. Cicha 6 organizuje aukcję (przetarg ustny nieograniczony) na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego o powierzchni 71,35 mpołożonego na IV piętrze w budynku przy ul. 3go Maja 42 w Lubartowie

 

 Wywyoławcza wysokośc wkladu budowlanego wynosi 199 600,00 zł.

Aukcja odbędzie się w dniu 01.12.2016r. o godz 1000 w biurze Spółdzielni przy ul. Cichej 6 w Lubartowie. Wadium w wysokości 1 000,00zł należy wpłacić najpóźniej w przeddzień aukcji.

Lokal można oglądać w poniedziałki w godzinach 1000 - 1100, po wczesniejszym ustaleniu z administracją Spółdzielni (tel. 81 463 90 15 lub 463 90 06)

Tryb i zasady przeprowadzenia przetargu można uzyskać w Spółdzielni (pokój 6). strony internetowe lublin