Prezes Zarządu

 

mgr Jacek Tomasiak

 

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Administracyjnych

 

mgr inż.Tomasz Grzeszczak

 

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych

 

Główny księgowy - mgr Karina Kiełczykowska

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Lucyna Kostecka

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 

Anna Marciniak

 

Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Elżbieta Sołyga

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 

Anna Siwek

 

Przewodniczący Komisji ds. Inwestycji

 

Tomasz Sobich

 

Przewodniczący Komisji ds. GZM

 

Jerzy Luniak

 

Przewodnicząca Komisji ds. Organizacyjno-Samorządowych

 

Marta Lisek

 

Pozostali członkowie

 

Eugeniusz Gajownik

Andrzej Mikołajczak

Elżbieta Pełka

Aneta Polska

Iwona Suska

Jacek Wasak

Regina Wierzchoń

Adam Woźniak


Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują interesantów w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w Sali Narad, w godz. 15:30-17:00.