Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie informuje, iż posiada do wynajęcia następujące lokale użytkowe:

Kontakt  – tel 81 463-90-16.